REGULAMENT CONCURS ”Vânătoarea” de comori Paște 2023

 

click aici și PARTICIPĂ LA CONCURS


 


Secțiunea 1. Organizatorul CONCURSULUI ”Vânătoarea” de comori

Societatea ANCA FARM S.R.L. cu sediul în mun. Botosani, Calea Nationala, nr. 63, Jud. Botosani, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J7/139/2000, Cod de înregistrare fiscală RO 13150581, telefon: 0372.11.86.85, reprezentată prin D-na ANCA BOLDEA.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării concursului

Concursul se va desfășura în perioada 08.04.2023 - 30.04.2023 in farmacia Anca din mun. Botosani, Calea Națională,  nr. 63, jud. Botoșani. Orice înscriere efectuată după data de 30.04.2023 nu va fi luată în calcul. 

 

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Concursul este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în jud. Botosani, România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa persoanele care au calitatea de angajați ai Organizatorului.

 

Participarea la aceast concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Prin simpla participare la acest concurs, participantul acordă dreptul organizatorului de a publica in postari publice fotografiile/postarile acestuia in scop comercial si acceptă în mod liber să i se faca poză în momentul predarii premiului câștigat.

 

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau persoanelor împuternicite de Organizator implicate în organizarea prezentului concurs.

Prin înscrierea la prezentul concurs, participanții declarați câștigători sunt de acord să le fie făcute publice, de către Organizator, numele și premiile castigate.

 

Secțiunea 5. Concursului ”Vânătoarea” de comori

Fiecare client Farmacia Anca trebuie sa respecte regulamentul concursului pentru a putea fi valitat la extragerea din data de 1 mai 2023.

 

Pentru ca un concurent sa fie acceptat la extragerea finala acesta trebuie sa urmeze toti pasii de mai jos:

TOTI PASII TREBUIE SA FIE respectati INTR-O SINGURA POSTARE!

 

PASUL 1 - FOTOGRAFIAZĂ PRODUSUL

Fotografiază un produs, preparat în laboratorul farmaciei ANCA, pe care îl folosești și atașează-l într-un comentariu la această postare. (Nu se accepta poze luate de pe net).

PASUL 2 - COMENTARIU

Spune în comentariul tău de ce apreciezi acel produs!

PASUL 3 - LIKE @TAG & SHARE*

Apreciază (LIKE) și distribuie (SHARE), postarea și dă tag la 3 prieteni.

(*sunt acceptate doar tagurile cu 3 nume de prieteni diferiti si carora le functioneaza link-urile, Exemplu: folosind @numeleprietenului).

 

Nu se accepta 2 sau 3 postari diferite cu pasii concursului!

In aceeasi postare adaugati FOTOGRAFIA + COMENTARIU + TAG!

Se accepta 1 singura postare de la un concurent.

 

Pentru a participa la concurs participantul trebuie sa urmeze toti pasii si sunt acceptate doar comentariile de pe pagina oficiala facebook FARMACIA ANCA BOTOSANI!

 

Participantii răspund de corectitudinea datelor furnizate. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Extragerea castigatorilor se face in data de 1 mai 2023.

 

Secțiunea 6. Premii

Premiile vor fi acordate astfel:

1.Premiul cel MARE 1 x COȘ* CU PRODUSE PREPARATE ÎN LABORATORUL FARMACIEI ÎN VALOARE DE 500 lei

30 PREMII x pachet parfumuri naturale cu UE: 20 ml + 10 ml

 

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorilor

Vor fi desemnati mai multi castigatori  cu ajutorul commentpicker.com, după verificarea îndeplinirii pașilor mentionați mai sus, în data de 1 mai 2023 vom anunța câștigătorii aleși la ora 17:00.

Premiile se ridică personal din farmacia ANCA in baza contului de facebook.

 

Secțiunea 9. Încetarea concursului ”Vânătoarea” de comori

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 30.04.2023 (ultima zi de inscriere), și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea. După încetarea campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la aceasta.

 

Secțiunea 10. Diverse

Prezentul regulament este supus în intregime legii române.

Eventualele reclamații, întrebări referitoare la derularea prezentului concurs vor fi transmise pe mail la adresa: anca1farm@yahoo.com.

Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorilor, fotografiile lor să poată să fie făcute publice și utilizate gratuit în materiale audio, foto și video de către organizator.

 

 

ANCA FARM SRL

Farmacia Anca