REGULAMENT CONCURS”Dăruiește din iubire!”

Se desfasoara pe pagina OFICIALA: Farmacia Anca Botosani - postarea: CONCURS ”Dăruiește din iubire!”Secțiunea 1. Organizatorul concursului S.C. ANCA FARM S.R.L. cu sediul în Botosani, Calea Nationala, nr. 63, Jud. Botosani, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J07/139/2000, Cod de înregistrare fiscală RO 13150581, telefon: 0372.11.86.85, reprezentată prin D-na ANCA BOLDEA.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării concursului

Concursul se va desfășura în perioada 14 - feb.2024 - 8 martie 2024 online, pe pagina de facebook farmacia Anca Botosani.

 

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Botosani, România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului.

 

Participarea la aceast concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 

 

Secțiunea 5. Mecanismul concursului

Fiecare concurent trebuie sa spuna intr-un comentariu care este gestul de tandrețe făcut din IUBIRE pentru cineva drag și trebuie sa ii dea TAG cu link!

 

Fiecare concurent trebuie sa dea LIKE paginii Farmacia Anca Botosani.

 

Fiecare participant se poate inscrie 1 data la acest concurs.

 

Participantii răspund de corectitudinea datelor. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

 

Secțiunea 6. Premiile acordate:

ü 5 x premii: produse preparate in farmacie (Sanatate Feminina, Santate Masculina, Crema Smarald) si produse fragonard (diverse arome):  sapun + difuzor

ü 1 x premiu special

 

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorilor

Pentru a putea fi desemnat castigator trebuie sa lasi un comentariu doar la postarea concursului. Vor fi desemnati 6 castigatori prin commentpicker.com.

 

Secțiunea 9. Încetarea concurslui

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 08.03.2024 (ultima zi de inscriere), și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

 

Farmacia Anca