REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE OFERTELE SĂPTĂMÂNII - MARTIE 2024

1. Organizatorul campaniei 

Campania promoţională OFERTELE SAPTAMANII - MARTIE 2024 denumită în cele ce urmează "Campania" este organizată de societatea ANCA FARM S.R.L. (ORGANIZATORUL”)cu sediul social în mun. Botosani, Calea Națională, nr. 63, jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu nr. J7/139/2000, CUI:  RO 13150581, telefon: 0372.11.86.85, reprezentată prin D-na ANCA BOLDEA. 

 

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit şi va fi disponibil în orice farmacie care funcționeaz[ sub brandul FARMACIA ANCA („farmacie ANCA”), în mod gratuit, la solicitarea oricărui participant sau online pe www.farmaciaanca.ro în sectiunea: BLOG/REGULAMENT OFERTELE SĂPTĂMÂNII - MARTIE 2024

 

Campania se desfăşoară cu respectarea prezentului Regulament care este obligatoriu 

pentru toţi participanţii.  

 

2. Durata Campaniei şi aria de desfasurare 

Campania demarează la data de 12.03.2024 și se încheie la data de 26.03.2024 (denumită în continuare “Durata Campaniei”), în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în prezentul Regulament, cu prevederile OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Campania se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, în toate farmaciile ANCA si online pe site-ul: www.farmaciaanca.ro , tinand cont si de orarul de functionare a fiecarei farmacii ANCA în parte.

 

3. Produse participante 

Produsele participante la aceasta Campanie sunt următoarele: 

a) produse care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a.1.  sunt specifice comerțului cu amănuntul prin intermediul farmaciilor comunitare (asa cum sunt acestea definite de Legea farmaciei nr. 266/2008); ș

a.2. potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

b) cele 6 (șase) produse dintre cele comercializate de către farmaciile ANCA, mentionate in anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

 

4. Dreptul la participare 

Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). 

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la această Campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.   

 

5. Mecanismul Campaniei  

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar de catre Participant.  

Promotia este valabilă pentru orice participant (nu trebuie să fie posesor de card de fidelitate si nu se cumuleaza cu reducerile cardului de fidelitate - în cazul în care clientul deține card).  

Produsele și preturile astfel reduse vor fi disponibile in farmaciile ANCA in termen de maximum 24 de ore de la inceperea derularii Campaniei, după cum este descris la art. 3,  lit. a.  

Pentru produsele mentionate la art. 3, lit. b, farmaciile  ANCA vor acorda clientilor sai reducerile mentionate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

Reducerile oferite pentru produsele mentionate nu se cumuleaza reducerile oferite de cardul de fidelitate si vor fi disponibile in limita stocului.

 

6. Litigii  

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecătoresti române competente. 

 

7. Regulamentul Campaniei 

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin întocmirea unui act aditional, urmand ca orice modificare să fie adusă la cunostința publicului în toate farmaciile care funcționează sub brandul  FARMACIA ANCA

 

Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale/anexe care vor fi comunicate catre public/participanti prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.farmaciaanca.ro si in toate farmaciile fizice cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

Regulamentul Campaniei este întocmit în conformitate cu legile din România.  

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit în orice farmacie  ANCA și va fi public și gratuit pentru orice participant pe website-ul: www.farmaciaanca.ro 

 

Prezentul regulament a fost redactat și semnat în 2 exemplare, astăzi, 09.03.2024

 

ORGANIZATORUL,

ANCA FARM S.R.L.


ANEXA nr. 1 la Regulament - Lista produselor si a reducerilor de pret mentionate in REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

OFERTELE SAPTAMANII - MARTIE 2024 12-26 MARTIE 2024

 

 

Nr.

Denumire produs

Pret vanzare

LEI

Pret redus LEI

25%

1

ACID HIALURONIC CREMA REVITALIZANTA DE ZI

48.4

36.30

2

ACID HIALURONIC CREMA REVITALIZANTA DE NOAPTE

42.5

31.88

3

COLAGEN SI ACID HIALURONIC CAPSULE

49.5

37.13

4

SANATATE FEMININA

29.5

22.13

5

TINERETE VESNICA

54.4

40.80

6

C+D3+ZINC

41.3

30.98

7

CURCUBEL

35

26.25